Österby Sadamakohvikus on turvaline

Märgise „Siin on turvaline“ kasutamisega võtab teenusepakkuja vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • Külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • Kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • Siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri;
  • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • Personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • On tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõuded;
  • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • Ettevõtja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

With the COVID-19 safety label, trusted to us by SA Läänemaa we confirm that we follow the requirements and instructions of the Government and the Health Board of Estonia (https://kriis.ee/en) established for our industry or field, that we keep up to date with the information, and that we help visitors comply with the infection-prevention guidelines on site.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram